FREDAX-Golfens Statuter & Spelformer

FREDAX-Golfen är en öppen tävling = öppen för alla "Midseniors" vari inbegrips manliga spelare i åldern 22-99 ! Du behöver således inte vara GGCC-medlem, men deltagande gästspelare betalar gällande greenfee med avdrag för medlemsrabatt, vilken "alltid" kan garanteras förutsatt att Du betalar Din greenfee efter lottningen, se nedan.

Datum och tider

FREDAX spelas fredagar över 2 x 10 omgångar (Vår- & Höstomg) och är öppen för herrseniorer (22-99 år) med officiellt hcp - upp till 36,0.

Vi spelar "nästan alla" fredagar under året från någon gång i april till september. Undantagen är om annan tävlingsverksamhet på GGCC sker samtidigt. Alla tävlingarna finns i Golfens IT system, och man anmäler sig till varje fredag då man avser vara med.

Efter 20 fredagar har vi "Grande Finale" med 4-manna scramble, utlottning av "boten", efterföljande middags-pytt samt prisutdelningar (se "Säsongsavslutning" nedan).

FREDAX-Golfen har normalt två startomgångar;

- Du kan dels spela med "Det tidiga gänget" som har starttider kl 12:00-12:521. Som vanligt skriver ni själv ert scorekort och lägger i högen senast kl 11:45 varefter lottning i 3 (-4) -bollar sker. Lottade bollar grupperas efter vilken tee man avser att spela, i möjligaste mån. Anmäld efter lottning ges plats i turordning i första lediga "boll".

- eller så hänger Du med "Det sena gänget" som har starttider kl 15:00-15:401. Som vanligt skriver ni själv ert scorekort och lägger i högen senast kl 14:45 varefter lottning i 3 (-4) -bollar sker. Lottade bollar grupperas efter vilken tee man avser att spela, i möjligaste mån. Anmäld efter lottning ges plats i turordning i första lediga "boll".

I bägge fallen gäller att anmälan görs via GIT upp till två veckor före aktuell tävling. Om ni inte anmält er innan ni är på plats, gör det i "automaten" eller be kansliet hjälpa er. 

1 Eventuella undantag från starttiderna nämns alltid i beskrivningen för tävlingen i GIT samt ibland även här på FREDAX-golfens hemsida i samband med publicering av föregående omgång.

Tävlingsformer

Varje tävling är en separat singel slaggolf  i två klasser. Klassgränserna bestäms vid varje Fredax-tävling så att lika många deltagare finns i respektive klass. Högsta exakt handicap är 36,0, högsta SHC att tillgodoräkna är dock 36. Vi  tävlar om presentkort hos Gullbringa Golf Shop eller hos Gullkrogen. Antalet priser varierar mellan 1-4 i respektive klass beroende av dagsaktuellt antal deltagare, ett pris per 7 startande. Vid 1-7 spelare alltså ett pris, 8-14 två priser osv.

Om inget aktivt val görs av spelaren, får man presentkort i shopen - presentkorten finns att hämta i Gullbringas reception dagen efter genomförd tävling. För att få vinsten hos Gullkrogen, måste man meddela innan tävlingens början via mail till ola.nissen@telia.com att man vill ha vinsten hos Gullkrogen. Det går att byta mellan shop och restaurang under säsongen, skicka bara ett nytt mail. Senaste beskedet gäller tills nytt ges - gäller även mellan säsonger. Vinstpengar i restaurangen sätts in på à-conto i pristagarens namn dagen efter genomförd tävling.

Observera för att hamna på resultatlistan måste man ha Exakt TävlingsHandicap (ETH) enligt våra generella tävlingsbestämmer på Gullbringa. Däremot kommer din rond att registreras och bidra till att du får ETH. Olikt normala tävlingar kan man - oavsett ålder - välja vilken tee man vill spela från, gul eller röd, inför varje omgång. Spelhandicap justeras enligt slopen.

Samtidigt scoras för två separata serietävlingar (Vår- & Höstomg) där de tävlandes 6 bästa poängronder/omgång sammanräknas enligt en särskild poängberäkning. Serietävlingarna är gemensamma för klass 1 och 2 varvid lika nettoresultat ger samma poäng oavsett SHC. De 6 bästa i dessa två serietävlingar får "bonus"-priser = presentkort hos Gullbringa Golf Shop vilka utdelas vid säsongsavslutning.

 

Dessutom finns två tävlingar i tävlingen som pågår över hela säsongens 20 deltävlingar.

FREDAX-ECLECTIC
omfattar alla GGCC 27 hål. Deltagarna som vill delta sätter efter varje spelad omgång upp sin bruttoscore på de hål som han vill räkna på en särskild scoreboard varefter scoren på hålet sedan inte kan ändras. Hcp att tillgodoräkna, efter hela eclecticen, utgörs av 0,75 av spelarens snittspelhcp över de ronder som han utnyttjat för att fylla sin eclectic. De 6 bästa får priser = presentkort hos Gullbringa Golf Shop vilka utdelas vid säsongsavslutning.

 

FREDAX CHALLENGE
efter samma modell som Kodak Challenge på USPGA Tour. Inför varje omgång är ett speciellt hål utvalt som dagens utmaning och Ditt resultat på hålet räknas som +/- i förhållande till par (inkl. Ditt spelhcp på hålet). De 10 bästa ronderna under säsongen räknas in i Din totalscore. De två bäst placerade med minst 10 ronder vinner presentkort hos Gullbringa Golf Shop som delas ut efter säsongens slut.


RESULTREDOVISNING

Aktuell poängställning i VÅR- och HÖST-omgång publiceras efter varje vecka/rond på FREDAX-golfens infosida liksom aktuell ställning i FREDAX CHALLENGE samt ECLECTIC.


Startavgifter

Enskild rond = 100:-/Rond

Eclectic = 0:-/Säsong

Challenge = 0:-/Säsong


Avslutning och vandringspris

SÄSONGSAVSLUTNING

Vid säsongsavslutning, en fredag i slutet av september, spelas en 9-håls scramble som avslutas med en enkel måltid samt prisutdelningar. Pristagarna i serietävlingarna Vår- och Höst samt Eclectic- och Challenge-tävlingarna premieras och samtidigt lottar vi ut ett antal fina priser med årets scorekort som lottsedlar. Ju oftare Du deltagit desto större chans att vinna !

VANDRINGSPRIS

FREDAX-Golfen startades i mitten av 90-talet av Kenneth Andersson. Från år 2000 finns ett vandringspris uppsatt, skänkt av Claes "Magoo" Ahlgren. Vandringspriset består av en ÖL-tunna i miniatyr och förvaras i GULLKROGEN, en av FREDAX-Golfens två sponsorer som erbjuder "Happy Hour" fredagar 1100-1600. Vinnare av vandringspriset blir den som är etta i pänningligan, dvs. presentkorten från de 20 omgångarna samt bonuspriserna 1-6 för vår- samt höstomgång.

Vintergolfen - Hagbard Winter Trophy

HAGBARD WINTER TROPHY

Bara för att ordinarie golfsäsong tar slut, innebär det inte att golfandet slutar helt. På Gullbringa arrangeras, efter att Fredax-säsongen är över, vintergolf.

Fram till vintern 2018/2019 har tyvärr deltagarantalet sjunkit successivt för varje vinter, och 2018/2019 hamnade vi ett i läge där det inte längre var försvarligt att hantera en resultatserie för vintersäsongen av Fredax. Vi får se om det framöver går att uppta Hagbard Winter Trophy igen, men för tillfället är tävlingen vilande.

Däremot arrangeras fortfarande vintergolf, dock ej som en löpande tävling under vintern. Varje lördag möter de som vill spela upp med start 10:00. Deltagarna på plats kommer själva överens om vilka former tävlingen ska ha.

Tävlingen sker under ungefär samma former och format som ordinarie Fredax, med vissa avvikelser. T.ex. används ett speciellt vinter-hcp - man startar Hagbard med det exakta handicap man har vid sitt första deltagande. Detta används sedan vid tävlingarna och justeringar baserat på ens resultat görs enbart för och utifrån Hagbard-deltagande. Ytterligare en "twist" är att man kan inte höja sig vid dåliga resultat förrän man sänkt sig åtminstone en gång. Inget av dessa "vinterhcp" förs i golfens IT-system, utan gäller enbart för deltagande i Hagbard Winter Trophy.

Liksom vid ordinarie Fredax-omgångar, så gäller att "strax mer än hälften" av resultaten räknas. Fredax ordinarie vår- och höst-omgång är ju 10 omgångar, och därför räknar vi de 6 bästa där. När det gäller Hagbard så beror det på väderleken hur många gånger man kan spela (är banan helt snötäckt funkar ju tyvärr inte golf), men med milda vintrar så kan det bli fler än 10 omgångar varför det kan bli att man räknar fler än de 6 bästa. Vid få omgångar (10 eller färre) räknas dock minst 6 resultat, för att inte enskilda resultat ska bli för utslagsgivande - samt för att följa huvudtävlingens regler.

Så upp till 11 omgångar räknas 6 bästa, 12 o 13 omgångar räknas 7 bäst, 14 och 15 omgångar räknas 8 bästa, osv. Resultaten publiceras, liksom ordinarie Fredax-sammanställningar, på hemsidan efter avslutad tävling. Undantag från detta informeras på hemsidan.

Tiderna för när Hagbard inleds och avslutas avgörs av ansvarig(a) tävlingsledare utifrån information från till exempel greenkeeper, det förväntade väderläget och banans kondition och uppsättning och information om när det händer sker via mail till deltagarna av Fredax samt Hagbard Winter Trophy och publiceras även på hemsidan.