Speltyper - Spelsätt - Spelformer

Speltyper

Det finns två huvudtyper av golfspel (tävlingar): Matchspel och slagspel.

I en match spelar en spelare mot en motspelare. I slagspel spelar en tävlande med en annan medtävlande. Medspelare är en spelare, som spelar tillsammans med en annan spelare på samma sida (t ex. i en foursome).

 

MATCHSPEL
Match är en tävling mellan två spelare eller två par om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelaren. Varje håll vinns, halveras eller förloras. En spelare vinner matchen om han är fler hål upp än det är hål kvar att spela. Om det är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord, resultatet blir då 2/1. Match kan spelas med eller utan handicap. I en hcp-match erhåller spelaren med högsta handicap hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index.

 

SLAGSPEL

Slagspel är en uppgörelse mellan samtliga deltagare i en tävling, där det gäller att spela banan (tävlingen) på lägst antal slag. Alla spelar samma hål och den som spelat dem med bästa resultatet har vunnit.

 

Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag, brutto eller netto, dvs efter avdrag av spelhandicap.

 

Slaggolf: Slaggolf är en typ av slagsspelstävling. I slaggolf registreras antalet slag, brutto, hål för hål. Antalet slag maximeras dock till 5 slag över par. På ett par 3-hål är max antal slag som skrivs upp 8, på ett par 4-hål 9 slag och på ett par 5-hål 10 slag. Efter avslutad rond summeras scoren till ett bruttoresultat och därefter dras antalet erhållna slag efter handicap av så att ett nettoresultat erhålls.

 

Poängbogey: I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Spelarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängen beräknas på följande sätt: För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller spelaren två poäng. För varje slag lägre än par får spelaren ytterliggare en poäng. Ett slag över par ger en poäng. Mer än ett slag över par ger 0 poäng eller som det kallas "streck på hålet". Man kan inte erhålla minuspoäng. Exempel. Ett par 4-hål som spelas på fyra slag netto ger 2 poäng, tre slag netto ger 3 p, fem slag netto ger 1 p

 

Spelsätt

Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollspel. I singelspel bildar en spelare sida. I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på var sin boll. I lagbollspel bildar fler än två spelare sida, spelar minst två bollar och uppnår ett gemensamt resultat.

 

FOURSOME
Två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut från första tee skall slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Spelordningen påverkas inte av eventuella pliktslag.

Erhållna slag. Summan av båda spelarnas spelhandicap dividerat med två. Vid slagtävling räknas halva slag i resultatet. Vid poängbogey avrundas halva slag uppåt till helt slag.

 

GREENSOME

En modifierad form av foursome. Båda spelarna slår ut från varje tee och paret avgör sedan vilken boll de vill fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome.

Erhållna slag. Summan av 60% av spelhandicap för den spelare med lägst spelhandicap plus 40% av spelhandicap för den spelare med högst spelhandicap. Vid slagtävling erhålls nettoresultat med en decimal. Vid poängbogey, slaggolf och match avrundas till hela slag. Om så anges i tävlingsprogram kan reducering frångås.

 

IRLÄNDSK GREENSOME
En variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan på par 4-hål och par 5-hål slår ett slag på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta spela på.

 

FYRBOLL
I fyrboll spelar två spelare på samma sida. De spelar varsin boll. Beroende på speltyp, slagspel eller match, räknas bara den ena bollen eller båda.

 

SCRAMBLE
Varje lag består av tre eller fyra spelare. Samtliga slår ut sin boll från tee. Därefter väljer laget den boll som hamnat bäst och markerar denna. Spelarna placerar i valfri spelordning sina bollar inom 15 cm från markeringen och spelar sina andraslag. Återigen väljer laget bästbollen, placerar och slår igen tills hålet är färdigspelat. På green placeras bollarna på den punkt den valda bollen markerats. Den sammanlagda handicapen i varje lag bör vara så lika varandra som möjligt.

 

Spelformer

Med spelformer avses olika kombinationer av speltyper och spelsätt. Det vimlar av spelformer inom golfen. Varför inte testa några nya under årets säsong;

 

FYRBOLL BÄSTBOLL-SÄMSTBOLL MATCH
Ett par spelar mot ett annat par. Parens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. Den bästa av de två bästbollarna får en poäng och den bästa av sämstbollarna får en poäng. Matchen slutar när endera sidan vunnit så många poäng mer än den andra, än vad som återstår att spela om. Resultetet anges t ex. "vunnen på 16:e". Hcp. De tre spelarna med högsta handicap erhåller slag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst antal erhållna slag. Alternativt kan alla fyra spela med full handicap.

 

KÖPENHAMNARE
Köpenhamnare är ett av de få spel som spelas i treboll. De två spelarna med högst spelhandicap får spelhcp motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhcp.

Denne spelar med 0 i spelhcp och slagen lämnas/erhålls efter hcp-index på hålen. Varje hål spelas som en match om 6 poäng. Ett hål vinns av den spelare som hålar ut med lägst nettoresultat. Denna spelare erhåller 4 poäng medan spelaren med näst bästa nettoresultat erhåller 2 poäng. Om näst bästa resultatet erhålls av två spelare erhåller de 1 poäng var. När två spelare delar hålet erhåller de 3 poäng var och skulle alla tre spelarna dela hålet erhåller alla 2 poäng var. Spelaren med högst antal poäng efter rundan vinner.

 

RANSOME
Ett par spelare möter ett annat par i tre separata sex-håls matcher. På de första sex hålen räknas parens bästboll, nästkommande sex hål spelas en foursome och på de avslutande sex hålen räknas respektive pars sammanlagda score.

 

TEXAS
Texas är ett spel som spelas som ett slagspel med en partner med full handicap. På varje hål skrivs de två nettoresultaten ihop som som ett tal. Om endera partnern har nettopar eller bättre skrivs det lägre reultatet först följt av det högre resultatet. Om ingen av spelarna gör nettopar skrivs det högre resultatet först, följt av det lägre. Om en spelare har fler än 9 slag på ett hål skall han plocka upp sin boll och skriva 9 på hålet. Resultaten adderas för varje hål och skrivs ned på scorekortet och adderas för de 18 hålen. Sidan med lägst totalscore vinner.

 

FORWARDS & BACKAR
En partävling där forwarden på samtliga hål sköter närspel, puttning och spelar bollen i hål. Backen sätter bollen i spel från samtliga tees. På par 3-hål spelar backen ett slag, på par 4-hål de två första slagen och på par 5-hål de tre första slagen, inklusive pliktslag. När backen förbrukat sina slag tar forwarden över oavsett läge.

 

SNÖRTÄVLING
Snörtävling spelas som individuell poängbogey med fullt handicap. Istället för att erhålla slag får varje spelare en halv (0.5) meter snöre för varje antal erhållet slag. T ex. en spelare med 24 erhållna slag får 12 meter snöre. Spelare kan använda sitt snöre hur och när de vill. Det kan användas för att flytta sig från en bunker, sänka kortputtar o s v. Efter att ha flyttas bollen klipps det avstånd, som bollen flyttats, av snöret. Spelet grundar sig på spelarens goda omdöme i början av ronden eftersom när snöret är använt måste spelaren avsluta varvet utan hjälp. Efter varje hål skrivs både bruttoslag och antal poäng ned på scorekortet. Poängen för de 18 hålen adderas och spelaren med flest poäng vinner. Glöm inte saxen.

 

SKINS GAME
Spelform som går ut på att en spelare måste vinna ett hål (skin) för att vinna pengar. Varje hål är värt ett visst belopp som i förväg är bestämt av arrangören. Finns ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. På proffsionell nivå kan det handla om stora summor.

 

ACKUMULATOR (ACKIS)
Spelform som liknar skins game. Antalet spelare är oftast fler än fyra. Varje spelare satsar en mindre summa pengar per hål ( t ex. en krona) En spelare måste ensam vinna hålet för att vinna några pengar. Finns det ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. För att spelet skall gå snabbt avbryts detta när två har delat hålet och ingen kan få ett bättre resultat.