Klassindelning singel

Klubbtävlingar Damtävlingar
A   - 11,4 A   - 22,0
B   11,5 - 18,4 B   22,1 - 36,0
C   18,5 - 36,0 C   37 - 54
D   37 - 54

Respektive kommitté förbehåller sig rätten att för enskild tävling, om erforderligt, tillfälligt ändra klassgränserna.

 

Klassindelning vid partävlingar - v g se tävlingsbestämmelser och resp tävlings statuter.

 

För samtliga av GGCC arrangerade klubbtävlingar tillämpas klubbens "Generella Tävlingsbestämmelser" vilka återfinns t v, under menyn "Bestämmelser".

 

Då junior, yngre än 13 år och med hcp 36+, anmäler sig till tävling rekommenderas att förälder medföljer som markör.