Prova på golf 2020

Prova på golf

Prova på golf 2020

Vid två tillfällen under året kan ni komma till oss på Gullbringa Golf & Country Club och testa golf. Innan du väljer att anmäla dig till en nybörjarkurs kan du testa spelet gratis i två timmar. Varje tillfälle är planerat i anslutning till våra kurser. Lån av klubbor & bollar finns

Tillfälle 1
Ons 29/04
18.00-20.00


Tillfälle 2
Ons 13/05
18.00-20.00

Anmälan o ev frågor:

Dale Harris 
Head Golf Professional
Tel: 0702-289787
E-mail: dale.harris@gullbringagolf.se

Se nybörjarkurser under fliken Kurser!