Prova på golf 2018

Prova på golf

Prova på golf 2018

Vid fem tillfällen under året kan ni komma till oss på Gullbringa Golf & Country Club och testa golf. Innan du väljer att anmäla dig till en nybörjarkurs kan du testa spelet gratis i två timmar. Varje tillfälle är planerat i anslutning till våra kurser. Lån av klubbor & bollar finns

Tillfälle 1
Ons 11/04
18.00-20.00
Tillfälle 2
Ons 09/05
18.00-20.00
Tillfälle 3
Ons 30/05
18.00-20.00
Tillfälle 4
Ons 18/07
18.00-20.00
Tillfälle 5
Ons 15/08
18.00-20.00
 
Anmälan o ev frågor:

Dale Harris 
Head Golf Professional
Tel: 0702-289787
E-mail: dale.harris@southerncrossgolf.se

Se nybörjarkurser under fliken Kurser!