Lektioner 2018

Lektioner
25 min 370:-

50 min 650:-
  
Paket: 
Lilla paketet 1x50 min, 1x25 min  900:-

Mellan paketet 3x50 min 1800:-

Stora paketet 5x50 min 3000:-

Juniorpaket (6-21år) 3x50min 1500:-

Observera att alla lektionspaket gäller under 2018.

Spellektioner:  

1 person 9 hål 950:-

2 personer 9 hål 1200:-
  
Analys: 
Trackman Combine 550:-

Slagmätning alla klubbor 500:-
  
Custom Fitting: 
Driver 50 min 500:-

Järnset 50 min 500:-

Wedgar 50 min 500:-

Dale Harris 
Head Golf Professional
Tel: 0702-289787
E-mail: dale.harris@southerncrossgolf.se