Dagordning

  1. Val av ordförande för mötet. 
  2. Ordförandes val av sekreterare.
  3. Fastställande av röstlängd.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  6. Fastställande av föredragningslista. 
  7. Fastställande av medlems- och spelavgifter.  
  8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  9. Inkomna skrivelser.
  10. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 vecka innan mötet.

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2019-10-25

Kallelse till höstmöte 2019 | (pdf) | 26,9 KB
SuperREA på Golfhäftet 2020
Få 100 kr rabatt på Golfhäftet 2020!

Du betalar endast 395kr/Golfhäfte.

Köp 2 Golfhäften och få present och Storytel på köpet.

Läs mer HÄR.

 
Höstlovsträning
Ta med dina barn och/eller barnbarn till Prama Barn/Juniorpass på Höstlovet!!

På höstlovet ska man vara mer aktiv, varför inte vara det ihop med andra så blir det roligare.

Läs mer HÄR.

 
Perfekta Farsdagspresenten
Gratta Far den 10/11 med ett presentkort på golflektion, en timmas simulatorgolf eller varför inte ett cirkelgympapass.

Presenter från 60 kr.

Köps i kansliet genom att mejla: kansli@gullbringagolf.se

 
Planera din golf 2020
Glöm inte bort att 30/11 är sista datum för medlemsförändringar inför kommande år.

Är du nöjd med det du har behöver du inte göra någonting.

Läs mer HÄR.

 
"Ständig förbättring" satsar vi på i allt vad vi gör på GGCC
Plattsättning och asfaltering av rangeområdet gör den både lättare att hålla ren, snyggare och mer tillgänglig för alla.

Allt tack vare ideella och mycket starka medlemmar i GGCC! Vem vet kanske har de tränat i gymmet....