Banguide Blå slinga photo edition

Denna sida är under uppbyggnad. Sture Gustafsson är fotografen.

Blå 1

Par 4

Gul tee 357 m, Röd tee 324 m

Hcp 5

På bilden syns hela hålet som vackert öppnar upp sig efter tee, som en blomma som just slått ut kronbladen i solen.

 

Proffset: Det är lugnt, även om du är proffs så slår du inte så långt att du hamnar i fairwaybunkern till vänster. Lätt inspel om greenkeepern inte varit lurig och satt flaggan i framkant.

Medelhcparen: Driver på första hålet! Men ta inte i så du spricker för det finns en väg långt till vänster och en stengärdesgård till höger. Inspelet är lite lurigt med vakande greenbunkrar på var sin sida och stengärdesgård bakom green. Greenen är inte supersnabb då skogen bakom green skuggar stora delar av dagen.

Nybörjaren: Mycket långt hål, på utslaget kan du dock chansa och använda driver eller spoon, det är ju nedför och stengärdesgården till höger är ganska långt bort. Eftersom fairway är bred på detta hålet kan du fortsätta med låga järnklubbor tills du kommer fram till green. Här är det lurigt för det finns två främre greenbunkrar som vakar på varje sida om green. Så det är bättre om inspelet blir för långt än för kort. Slå dock inte alldeles för långt för det finns en stengärdesgård även bakom green. Lättputtad green.

 

Blå 2

Par 5

Gul tee 487 m, Röd tee 425 m

Hcp 3

På bilden 2:ans green som vaktas av bunkrar.

 

 

Proffset: Långt hål även för ett proffs. Men lätt utslag för proffset som slår över den första och andra fairwaybunkern, den tredje kan dock skapa problem om du inte har carry på över 230 meter lite beroende på var teekmarkeringarna står. Andra slaget är trångt då det är ett djupt dike på vänster sida och ett sidovattenhinder på högra. Greenen är välbevakad av bunkrar om inspelet inte är spikrakt. Enkel och medelsnabb green utan krusiduller.

Medelhcparen: Man skulle kunna tro att alla fairwaybunkar är ditlagda av en ond banarkitekt för här är det hinder både till höger och vänster... och rakt fram. Så tänk noga innan du väljer utslagsklubba. Andra slaget är lätt utan hinder men när du börjar närma dig green så blir det trångt mellan diket och vattenhindret i skogen. Svårt inspel då greenen är välbevakad med bunkar. Som tur är så är i alla fall greenen lättputtad.

Nybörjaren: Oj vilket långt hål. Dessutom tre fairwaybunkrar längre fram så planera ditt spel nog. Sedan är det bara att beta av hålet. När du börjar närma dig green är det massor med hinder, allt ifrån det stora diket, till skog med vattenhinder på andra sidan. Som det inte skulle vara nog så är det bunkar runt green. På detta hålet hade det varit bättre att slå för långt, om inte...greenen lutar mot fairway. Att få stopp på en pitch in eller att putta utför är alltid svårt. Så försök pricka mitt på green vid inspelet. Greenen däremot är inte så svår, i alla fall något!

 

Blå 3

Par 3

Gul tee 176 m, Röd tee 156 m

Hcp 6

På bilden syns hela greenområdet med blommande dike och shop & pub i bakgrunden

 

 

Proffset: Ganska långt par 3 och dessutom svårt beroende på hålplacering. Greenen däremot är enkel men faller från bakkant till foregreen.

Medelhcparen: Du kan om du är modig satsa på ett HIO, men använder du hjärnan och med tanke på din träffstatistik så kanske man istället ska satsa på platån innan green. Foregreen klipps så lågt att man kan putta härifrån, om inte hålplaceringen är i bakkant så klart för då är en pitch in att föredra. Denna green vill du inte ha nedförsputtar på!

Nybörjaren: Glöm att ens ta dig över diket på utslaget. Satsa istället på platån innan diket. Slå därefter snyggt in på foregreen och satsa nu på att försöka lägga bollen så nära flaggan som möjligt. Greenen lutar mycket framåt så tänk på att det är mycket lättare att putta uppför än nedför.

 

Blå 4

Par 4

Gul tee 365 m, Röd tee 310 m

Hcp 2

På bilden syns det som inte syns...det korsande diket efter utslag och i bakgrunden hela hålet.

 

 

Proffset: Birdiechans! Fläska på med drivern så är det bara ett kort inspel kvar. Fast... ropa inte "hej" ännu för din motståndare är vår kanske svåraste green! (Till och med svårare än gul 5 säger vissa.)

Medelhcparen: Roligt, nu kan man använda drivern igen. Sedan är det ett lågt järn som gäller. Även om hålet inte är så långt så är det uppför så det kräver sina slag. Två greenbunkar vaktar på var sin sida så satsa hellre på att slå för långt än för kort. Mycket svår green!

Nybörjaren: Här måste man ha en carry på ca 80 meter för att komma förbi diket. Detta hålet ser enkelt ut då det är brett men det kräver sina slag då det är uppför hela vägen. Greenen är också välbevakad av bunkrar. En svårputtad green, kanske till och med den svårast på hela banan!

 

Blå 5

Par 3

Gul tee 164 m, Röd tee 135 m

Hcp 8

På bilden syns greenen långt, långt nere, som att kasta pil!

 

 

Proffset: "Frimärkshål" där det gäller att pricka rätt. Relativt lätt green som ofta ligger i skuggan, dvs högt vitgröeinslag så denna green är långsammare i juli till oktober då vitgöen fröar av sig.

Medelhcparen: Hellre lite för långt än för kort. Slår du ett rakt fint slag som är något för kort riskerar du att hamna i främre greenbunkern. Slica inte på detta hålet för här finns både stengärdesgård, sidovattenhinder och bunker. Green som är snabbare på försommaren än eftersäsongen.

Nybörjaren: Det är ingen ide att ta i för kung och fosterland här. Se inte hålet som ett par 3 hål utan ett kort par 4 hål. Slå ett rakt utslag, det rullar ändå nedför. Fortsätt sedan med raka slag för att undvika bunkar, särskilt den vänstra som är lite svårare att ta sig ur.

 

Blå 6

Par 4

Gul tee 249 m, Röd tee 242 m

Hcp 9

På bilden syns hela det sluttande hålet med skog till höger och bakom green.

 

 

Proffset: Tänker "high risk & high reward! Nästan ett så kort par 4 att du når fram på utslaget. Tänk dock på att du måste få stopp på bollen för bakom green lurar en stengärdesgård som är fylld med brännässlor, kopparödlor och en och annan huggorm. Snabb relativt platt green.

Medelhcparen: Utslaget är ganska lätt och fairwaybunkern når man ändå inte fram till. Andraslaget är svårare för greenen är inknödd mellan stengärdesgårdar runtom förutom framför där en greenbunker delvis täcker upp. Gå ej för långt på detta hål då stengärdesgården ligger relativt nära och den vill man inte vara i. Enkel green som oftast är snabb.

Nybörjaren: Ett ovanligt kort hål för ett par 4 hål men ändå ganska trixigt. Man vill inte hamna i skogen till höger eller snett vänster framför utslaget. Sedan är det en fairwaybunker på höger sida och bortom detta out. Vänstersidan är också riskabel med stengärdesgård med sidovattenhinder bakom. Så ta det lugnt och spela rakt. Framför greenen finns en bunker som man inte vill hamna i för misslyckas man med detta kan man hamna i stenmuren bakom green.

 

Blå 7

Par 5

Gul tee 481 m, Röd tee 382 m

Hcp 1

På bilden ser man hur tufft och långt hålet är - men oj så vackert!

 

 

Proffset: Ganska långt hål med fairwaybunkrar på höger sida så proffset kan utan att ta i slå mot 150-meterspinnen på vänster sida. Lite prickskytte men ändå en lätträffad green. Proffset läser greenen noga för den är inte lika lätt som den ser ut.

Medelhcparen: Med en drive kommer du ut på fairway men håll till vänster, marken lutar ändå åt höger. Andra slaget är inte lika lätt som det ser ut, det finns en damm full med hungriga karpar så det gäller att få stopp på bollen. Greenen är alltid snabb så var lätt på puttern.

Nybörjaren: Detta hålet är lite orättvist för det är svårare för nybörjaren. Utslaget är trångt med skog till vänster och out of bounds till höger. Sedan är det bunkar längs högersidan. Fairway är också svår eftersom allt lutar ner mot åkerfältet. När du väl kommit fram i höjd mot bunkern så gäller det att få stopp på bollen, använd därför inte ett för lågt järn och försök placera bollen alldeles innan dammen. Den stora fina dammen kröns sedan på bunker på var sida så sikta noga i mitten. Varning för snabb green!

 

Blå 8

Par 4

Gul tee 333 m, Röd tee 288 m

Hcp 4

På bilden inspelet 60 meter från green.

 

 

Proffset: Slår rakt för det finns en fairwaybunker till vänster och out till höger som en midja. Inspelet ser lätt ut men greenen är smal och man vill inte missa ut till höger. Greenen sluttar ganska mycket men är alltid ärlig. 

Medelhcparen: Här ligger hindren så de egentligen inte är något hinder för medelhcparen! Lätt utslag utan hinder, vid andra slaget finns en bred träffyta innan green. Slå hellre för långt när du spelar in för det finns en greenbunker på var sida i framkant. Sluttande och smal green.

Nybörjaren: Utslaget är lätt och brett utan hinder, först när du närmar dig 100 meter innan green kommer svårigheter i form av fairwaybunker till vänster och out of bounds till höger. Akta dig också för de båda greenbunkarna som finns på var sida om främre delen av green, slå hellre lite för lång. Smal green som sluttar.

 

Blå 9

Par 3

Gul tee 138 m, Röd tee 122 m

Hcp 7

På bilden inspelet 60 meter från green.

 

 

Proffset: Inte så lätt hål som det ser ut, greenen kan vara olika snabb beroende på skuggan från träden.

Medelhcparen: Bättre att slå för långt än för kort beroende på dammen innan green. Tänk på att greenen ibland är snabbare beroende på om hur skuggan ligger.

Nybörjaren: Försök inte komma på green redan på utslaget, det är en lång damm innan som vaktar greenen och slukar många bollar varje år. Satsa istället på att slå rakt så du hamnar innan dammen. Väl över dammen är det ganska enkelt, akta dig dock för sidovattnenhindret till höger i skogen. Inte helt lätt green då snabbheten kan variera.