Lokala regler Gullbringa G&CC

Nils Lindskog är ansvarig för Lokala regler på GGCC.

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit Out-of Bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde.

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d. Eller, när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål Gul 5 samt det röda pliktområdet på vänstra sidan av hål Gul 8, får spelaren som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet. Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar: Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och får vara i varje område på banan utom samma pliktområde.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Det elektriska vildsvinsstaketet är även gräns för Out of Bounds.

  1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt: Punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen. Ingen lättnad för boll i pliktområde gränsande till Out of Bounds.
  2. För vita stolpar utan elektriskt stängsel som markerar Out of Bounds medges ingen lättnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   b) Mark under arbete (MUA)

      1.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

  1. Grusfyllda dräneringssträngar.
  2. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
  3. Myrstackar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c) Oflyttbara tillverkade föremål                                                                                                                                                                                                                                             1. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2023-x-x