Arvsfonden

Här finns info här om vårt spännande projekt ihop med Arvsfonden.

Bakgrund

Bakgrund – Vad har hänt

Information som tidigare publicerats är……..

 • I juni 2017 skickade GGCC in en ansökan till Arvsfonden som blev godkänd första kvartalet 2018.
 • Rapport från Extra årsmöte 16 april 2018 där klubbens medlemmar röstade Ja att gå vidare med projektet.
 • Klubben gick ut på hemsidan med en förfrågan till medlemmarna om att vara med och påverka eller vara med och jobba i de olika projektgrupperna med tillgänglighetsanpassning av klubbhus, kringområden och drivingrange den 27 april 2018.
 • Info på hemsidan med att utveckla drivingrange till nästa nivå, ett arbete som redan startat. Första väderskyddet blev klart 18 juli 2018.
 • Prama gymmet invigdes 25 november 2018.
 • Handikapp P-platser vid klubbhuset grovplanerades 22 mars och asfalterades sedan 5 november 2019.
 • Rangen tillgänglighetsanpassades och vissa delar asfalterades 5 november 2019.
 • Handikapptoa och handikappanpassade dörrar installerades i klubbhuset den 24 februari 2020.

 

Projektet har nytänkande inriktning inom två områden

 • Handikappanpassa klubbhuset, drivingrange och närliggande områden.
 • Bygga ett gym för funktionell träning (Prama).

Det har resulterat i sju delprojekt.

 

De sju delprojekten är…..

 • Handikappanpassa klubbhuset, drivingrange och närliggande områden.

1        Ombyggnad av entré till klubbhuset samt nödutgång till altanen.

2        Ombyggnad av receptionsdisk.

3        Bygga handikapptoalett i klubbhuset.

4        Asfaltera backen upp till klubbhuset samt asfaltera och iordningsställa handikapp-parkeringar vid klubbhuset.

5        Handikappanpassa drivingrangen.

6        Bygga ny handikapptoalett vid drivingrangen.

 • Prama Gym

7        Byggnation av ett gym för funktionell träning (Prama) i klubbhuset.

 

Vad pågår just nu……

 • Arbetet med andra väderskyddet påbörjas och plattan är gjuten.
 • En arbetsgrupp med medlemmar har startats där vi diskuterar hur vi vill att klubbhuset ska se ut om fem år med hänsyn taget till handikappanpassning enligt projektets inriktning
 • Handikappanpassning av klubbhuset är i avslutningsfasen. 

På bilderna nedan ser man: nya väderskyddet på drivingrange, utställningen "Vision klubbhus", arbetet med att installera och invigning av Prama Gymmet. Invigningen av gymmet. Utbildning av instruktörer. Gymmet i bruk. Byggnation och handikappanpassning av klubbhuset. Asfaltering för att tillgänglighetsanpassa områden. Byggnation av handikapp-toa. Nya handikappanpassade dörrarna till klubbhuset.

Läs om Prama Gymmet i pressen

Först i Sverige - Gullbringa Golf & Country Club!

Läs om vår satsning på svenskgolf.se

Klicka nedan för att komma till pressreleasen.