Medlemskapsformer och avgifter

Gullbringa Golf & Country Club är en ideell idrottsförening. Det betyder att vi endast tar ut självkostnadspriser för att driva anläggningen till den kvalitet som medlemmarna beslutar. Klubbens medlemmar är alltså "ägare". Alla viktiga beslut fattas av medlemmarna på årsmötena som är på våren och hösten.

Avgiften är uppdelad i medlemsavgift 850 kr till golfklubben samt spelavgift till driftsbolaget som är varierande beroende på medlemskapstyp. SGF/GGF avgifter, sak -och personförsäkring mm, ingår i alla aktiva medlemskap. Även den populära årsavgiftsförsäkringen (olycksfallsförsäkring) ingår, mer om denna finns under Medlemsförmåner här på hemsidan. Avgifterna nedan är totalavgifter.

Från 2014 krävs en spelrätt för seniorer för spel på banan. Man behöver dock ingen spelrätt förrän det år man fyller 25 år. 

Senior blir man det år man fyller 22 år, dvs då man är 21 år innevarande år. (Det betyder att "Yngre senior" är samma som "senior"). Vid denna tidpunkt skiljs man med automatik från sin gamla familjegrupp och man får en separat faktura och inte ihop med den familje/samlingsfaktura som man tidigare fick.

Vill man göra en förändring i sitt medlemskap ska man göra det skriftligt till kansliet (mejl är att föredra) innan den 30 november året innan det ska gälla.

 

Våra medlemsformer 2024:

Silvermedlem 7.190:-
I medlemskapet ingår obegränsat spel på hela anläggningen alla dagar i veckan. Max 1.200 Silvermedlemmar.
Bronsmedlem 6.190:-
I medlemskapet ingår obegränsat spel på hela anläggningen på vardagar. Vill man spela lördag, söndag eller helgdag så erlägger man en greenfee på 200 kronor per tillfälle. Max 150 Bronsmedlemmar.
Järnmedlem 4.150:-
I medlemskapet ingår 10 speltillfällen. En järnmedlem måste uppfylla något av följande krav: mantalsskriven minst 25 mil ifrån GGCC, förälder till inskriven medlem "Knatte junior" 0-12, årsstuderande med CSN. Max 150 Järnmedlemmar.
   
22-45 Bas 2.350:-
För medlemmar i åldern 22-45 år. I medlemskapet ingår 4 golfrundor/år valfria dagar i veckan. Max 50 medlemmar.
22-45 Extra 4.790:-
För medlemmar i åldern 22-45 år. I medlemskapet ingår obegränsat spel på hela anläggningen alla dagar i veckan. Max 150 medlemmar.
   
Passiv medlem 850:-
En passiv medlem har ingen spelrätt på GGCC men rösträtt på medlemsmöten.
   
Country Medlem 850:-
En country medlem får fritt använda vår pool, bastu, klubbhus, djungelbanan mm. Som countrymedlem blir man också inbjuden till medlemsfester, olika arrangemang som "pröva på golf" och liknande. Country medlemmar har heller ingen spelrätt på GGCC men har rösträtt på medlemsmöten.
   
   
Junior 17-21 år Silver 2.700:-
Junior 13-16 år Silver 1.850:-
Junior 0-12 år Silver 1.450:-

 

Max. familjeavgift 15.830 kr, i familjeavgiften ingår medlems- och spelavgiften. Familjen ska vara mantalsskriven på samma adress, två seniorer och valfritt antal juniorer. Detta betyder i realiteten att vid silvermedlemskap behöver man bara betala för en yngre junior alla övriga är gratis.

 

Allt detta får du för pengarna men kanske inte alltid tänker på!

– 8 banarbetare och en stor maskinpark ser till att du har en av Sveriges mest välskötta banor att spela på!

– 1,6 kanslipersonal som ger dig all tänkbar service med bokning, tävlingar och allehanda önskemål.

– Fri tillgång till klubbhus, omklädningsrum och dusch, uppvärmd pool.

– Fri tillgång till övningsområde.

– En golfrestaurang samt fik efter 9 hål.

– Range av högsta kvalitet med nya bollar varje år.

- Supermodernt gym i klubbhuset med cirkelpass.

- Inomhusputtning i klubbhuskällaren.

- En svingstudio på rangen för indoor golf.

– Tillgång till pro och shop.

– Omvittnad lättsam och trivsam atmosfär.

– Jämlikhet där alla oavsett kön, ålder eller förmåga spelar på lika villkor.

– Ett brett program av aktiviteter för olika målgrupper.