Medlemsutveckling

Välkommen till Medlemsutveckling 2023

Vår uppgift är att arbeta för att alla medlemmar skall känna gemenskap och trivsel i vår klubb. Vi stöttar också nyblivna golfare lite extra. Detta gör vi genom att:

 • anordna aktiviteter/golfrundor för nyblivna golfare och golfare i det högre hcp område
 • anordna golfrundor där alla oavsett hcp kan delta
 • stötta klubbaktiviteter med faddrar, funktionärer och mentorer

Klubbaktiviteter som vi behöver funktionärer till: Idrottskolan, ´Pröva på golf´för företag, idrottsklubbar m.fl (i samarbete med vår pro).

Redan idag finns det ett antal medlemmar som är engagerade i nedanstående golfaktiviteter:

Våra aktiviteter 2023 är:

 • Fadderrundor
 • 9hål
För "nya" när teknik-och teorikurser är genomförda

       Samordnare: Gunilla Jadesjö

 • Onsdagsgolfen
 • 9 hål sällskapsgolf
 • Kl 10.00-11.00

Alla upp till hcp 54. Ingen föranmälan

      Samordnare:

      Solveig Edlund/Ewa Larsson

 • Torsdagsgolfen
 • 9 hål sällskapsgolf
 • Kl 17.00-18.10

Alla upp till hcp 54. Ingen föranmälan

      Samordnare:                                   

       Eija Birgersson/Anna Ljungberg 

 

Utförligare info kommer att finnas:

 • i de bifogade PDF filerna
 • på Medlemsutvecklings tavla i klubbhuset
 • i kalendern på hemsidan. www.gullbringagolf.se

Lilian Olsson lilian.olsson@live.se       Gunilla Jadesjö gunilla.jadesjoe@hotmail.com